Khóa học N5: ôn thi JLPT N5
1 tuần đỗ N5

Mô tả khóa học

Chữa bài và đề thi thử N5 theo giáo trình Goukaku Dekiru N4-N5, giúp các bạn có thể ôn tập, hệ thống lại, chuẩn bị cho kì thi

Giáo trình khóa học

Bình luận

490.000 VNĐ

Thể loại
Tiếng Nhật
Cấp độ
N5
Số buổi học
26
Thời gian học 1 buổi
2 giờ
Thanh Mes
Giảng viên
(024)6282 6886
thanhmes@gmail.com
(024)6282 6886
www.example.com

Đánh giá của học viên

Đánh giá 10
Đánh giá 9